Samenwerking met Advocaten

Stop Vliegbasis de Peel werkt gedurende het proces samen met advocaten Botman en Sumrin.  Inmiddels hebben al veel inwoners zich aangemeld. Als u ook wilt ageren tegen de vliegbasis en mee wilt doen dan raadt Stop Vliegbasis de Peel u aan om bij de advocaten een melding te doen. Zie onderstaand. Geef bij uw melding aan dat het gaat om de voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel. 

** Wanneer u bent aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij met een rechtsbijstand voor wonen zijn hier geen kosten aan verbonden. Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren daarbij wel een zogeheten eigen risico.


Contactadressen:

https://www.sumrin.nl/

Moniek Peeters

m.peeters@sumrin.nl
06 578 709 99


https://www.botmanadvocatuur.nl/

Paulus Botman​

info@botmanadvocatuur.nl
06-16070810