Samenwerking met Advocaten

Stop Vliegbasis de Peel werkt gedurende het proces samen met advocaten Botman en Sumrin.  Inmiddels hebben al veel inwoners zich aangemeld. Als u ook wilt ageren tegen de vliegbasis en mee wilt doen dan raadt Stop Vliegbasis de Peel u aan om bij de advocaten een melding te doen. Zie onderstaand. Geef bij uw melding aan dat het gaat om de voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel. 

** Wanneer u bent aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij met een rechtsbijstand voor wonen zijn hier geen kosten aan verbonden. Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren daarbij wel een zogeheten eigen risico.

* Bewoners die bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Achmea zijn aangesloten of die geen rechtsbijstandsverzekering hebben sturen we door naar Sumrin advocaten.


*  Bewoners met een rechtsbijstandsverzekering bij Achmea sturen we door naar Paulus Botman. Onder Achmea vallen de onderstaande polissen:  Avero Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis

Contactadressen:

Rietje Obers Sumrin bereikbaar via r.obers@sumrin.nl

Paulus Botman advocatuur bereikbaar via pr.botman@botmanadvocatuur.nl


Hieronder de brief die op de gehouden informatieavonden is meegegeven aan alle aanwezigen