Doelstelling 

Hartelijk welkom op website stopvliegbasisdepeel     

Deze website is bedoeld voor het geven en verzamelen van informatie aan omwonenden t.a.v. de reactivering van Vliegbasis de Peel. Hiervoor is de website ingericht met het laatste nieuws, meningen, activiteiten, procedures etc. en de consequenties van de reactivering. Stop Vliegbasis de Peel heeft inmiddels contact met bewoners en dorps- en wijkraden uit de omliggende dorpen. Er is steun vanuit de recreatieve sector, o.a. van landgoed Nederheide (Milheeze), Landal de Vers (Overloon) en Golfbaan De Stippelberg. Daarnaast van milieubewegingen als natuur- en milieufederatie Noord Brabant en Limburg, stichting Natuur en Rust (Merselo), werkgroep Behoud de Peel (Deurne) Stichting Gezond Leefmilieu (Venray) en met het bedrijfsleven. De samenwerking bestaat uit een ondersteunende rol. In het proces tot het definitieve luchthavenbesluit zal iedere partij vanuit zijn/haar eigen belang en indien nodig zijn/haar eigen procedure starten.

Er zijn veel omwonenden die zich terecht zorgen maken over wat er komen gaat, maar niet precies weten over het hoe en wat, de procedures en het opstellen van bezwaar/zienswijze.

Wij hebben bewoners getracht te helpen met een geschreven zienswijze die op deze site was te downloaden. De zienswijzen zijn voor 21 augustus 2019 ingediend. Het ministerie van defensie heeft 515 zienswijzen ontvangen.  Een goed begin! 

Stop Vliegbasis de Peel is drukdoende met het vervolg. Op 3 december 2019 Merselo en op 13 februari 2020  Deurne heeft de werkgroep Stop Vliegbasis de Peel een informatieavond georganiseerd voor en door bewoners over de vliegbasis en de gevolgen. 

Maar let op !

Het proces om vliegbasis De Peel te heropenen is sinds september 2023 stilgelegd. Dat heeft te maken met een groter nationaal plan waarin het kabinet voor heel Nederland afweegt wat er aan ruimte nodig is. Voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur en veiligheid. Provincies, gemeenten en Defensie willen de plannen voor De Peel nu in dit nationale plan meenemen. Dit plan is inmiddels uitgewerkt.

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau  (=NRD) laat Defensie zien welke ruimte zij nodig heeft in Nederland voor de Luchtmacht, de Landmacht, de Marine en de Koninklijke Marechaussee. U leest er welke locaties Defensie voor welke activiteiten gaat onderzoeken en ook welke alternatieve locaties in beeld zijn. Defensie gaat in onze regio drie ruimtebehoeftes onderzoeken die invloed kunnen hebben op onze leefomgeving. Ze staan beschreven in hoofdstuk 4 en bijlage 1 van de notitie. U kunt deze notitie hieronder downloaden.